Les nostres conclusions sobre l’Ull sec

Com veiem l’ull sec és el procés ocular més freqüent en la població, arribant a afectar el 64% de les persones. Es tracta d’una malaltia multifactorial, amb molts factors que poden desencadenar-lo i agreujar-lo i que presenta novetats a l’hora d’explicar què passa en cada cas, la qual cosa fa més difícil el seu diagnòstic i per aquest motiu el seu tractament.

Hem assenyalat que els mètodes de diagnòstic han canviat i que és necessari incorporar noves tecnologies per entendre què passa en cada pacient i així establir la pauta de tractament, una pauta que serà específica per a cada cas i segons l’estadi evolutiu i que no serveixen els protocols que fins ara s’utilitzaven.

El tractament anirà molt encaminat a eliminar les causes desencadenants de la malaltia, les molèsties i ansietat que sent el pacient i a controlar els canvis fisiopatològics que es produeixen en els teixits del complex sistema lacrimal – superfície ocular, especialment referit al paper que exerceixen les glàndules de Meibom i la vora lliure palpebral, el parpelleig, la pel·lícula lacrimal i l’estat dels teixits (còrnia i conjuntiva) i, molt especialment, el nivell d’osmolaritat de la llàgrima i la reacció inflamatòria dels teixits, fins ara infravalorats i fonamentals per a la resolució de l’ull sec.

Pensem que és necessari un canvi de mentalitat entorn de l’ull sec, tant per part del pacient com del metge. És necessari que el pacient conegui que hi ha coses noves que li poden ajudar a millorar la seva simptomatologia i és necessari que el metge, l’oftalmòleg, sàpiga que hi ha un nou enfocament en el diagnòstic i en el tractament d’aquests pacients, especialment respecte a l’esfera psicològica i en les noves propostes sobre les glàndules de Meibom i els antiinflamatoris. Estem segurs que amb aquesta nova perspectiva avançarem per fer-los més feliç la vida als nostres pacients amb ull sec.

tratamientos del ojo seco